NEW PRIEST ORDAINED IN POLAND BY BISHOP WILLIAMSON

NEW PRIEST ORDAINED IN POLAND BY BISHOP WILLIAMSON

On July 2 in Poland, west of Warsaw, Bishop Williamson ordained a priest, Father Michal S. (We do not give his last name, to avoid certain hostilities that could harm his ministry.)

The latter began his seminary with the Fraternity of Saint Pius X in Zaitzkoffen, which he left when he saw the cowardice of the Society against the media, after the interview of Bishop Williamson by Swedish television. He then began studying law at the university in Poland.

Then he found that Menzingen rallied the Fraternity to modern Rome, leaving to the faithful Polish poor only a handful of old priests, always diocesan, but holding out against Rome and their bishops. Michal S. resumed his priestly training with them, the lack of good priests clearly showing him what God expected of him. Of this group of friendly priests, only one of them today can still minister when his health permits.

It was this priest who recommended Father Michal S. to Bishop Williamson, who did not hesitate to confer on him the sub-diaconate, then the next day the diaconate, and the third day the priesthood.

The apostolate of the abbot S. extends to the whole country, an apostolate all the more trying as there are there, not yet „groups of faithful” strictly speaking, but souls isolated and separated by number of kilometers.

May God support them in this fight, give them courage, the weapons of Faith and zeal in this land where religion has been damaged by this unhappy memory, John Paul II. Pray, do penance for Poland and for them.

Polonia semper fidelis sit!

Below the Virgin of Czestochowa, scarred and mutilated by the Hussite heretics (Protestants) on Easter Day 1430.

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fabbe-pivert.com%2F3647-2%2F%23more-3647&edit-tex

Reklamy

Informacje nr 2/18

 

20170702_132613 (1)

Panie JA!

W dniu 24 stycznia (najbliższa środa) Kościół wspomina św. Tymoteusza, ucznia i towarzysza św. Pawła. Tego dnia odprawię Msze Świętą w Pana intencji…
Pozdrawiam serdecznie,
x (Pius)
Modlę się wraz z Księdzem Piusem dziś, by Dobry Bóg zmiłował się nade mną oraz obdarzył swą Łaska.

Dziękuję za Mszę Świętą w mojej intencji.

JA

Ruch Oporu Polska – informacje, nr.1/2018.

20170702_140717 (1)

Informujemy, iż Ksiądz Pius odprawi w Polsce, w dniu 25 stycznia 2018 roku, tj. Święto Nawrócenia Św. Pawła, Mszę Świętą w intencji biskupów, kapłanów i wiernych „Resistance” – Ruchu Oporu.

Prosimy wszystkich wiernych w Polsce i poza naszą ojczyzną o modlitwę w tym dniu, tak by wspomóc wołanie Księdza Piusa, by Trójca Święta je wysłuchała i pobłogosławiła.

Osoby Konfraterii Świętego Różańca… prosimy o dodanie intencji w tym dniu do codziennej naszej modlitwy.

Jan Porusza

 

 

 

Podsumowanie Wspólnego Działania 2017 Roku

 

Podsumowanie Wspólnego Działania 2017 Roku

Podsumowanie Wspólnego Działania 2017 Roku

Growth

2017 rok to okrągła rocznica objawień w Fatimie….

Ruch “Wspólne Działanie” Tradycyjnych Katolików wziął zaszczytny udział  w budowie Ruchu Oporu w obronie Świętej Tradycji – Wiary Naszych Ojców. W istocie Wspólne Działanie jest teraz częścią Ruchu Oporu, którego moralnym Mecenasem jest Biskup Ryszard Williamson. Utworzyliśmy mały kościół Ruchu Oporu w Polsce licząc , że powstanie ich więcej:

https://zascianekporusza.wordpress.com/2017/03/09/rozkaz-biskupa-williamsona/

Coroczna “Nieustająca Kwesta na Życiadajną Posługę” uzbierała kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych, które przeznaczyliśmy na wsparcie posługi Księdza Biskupa, który w tym roku dokonał Święceń Kapłańskich w tym Mazowszanina, którego w Polsce nazywamy Księdzem Piusem:

https://wspolnedzialanie.wordpress.com/2017/07/14/wyzej-niz-aniolowie-ksiadz-pius/

Biskup Williamson wspomaga ogniska Ruchu Oporu na wszystkich kontynentach w wielu krajach, a w roku 2017 po wielu świadectwach oraz badaniu stanu duchowego ;

https://polakortodoks.wordpress.com/

kandydata na Księdza, udzielił sakramentu kapłaństwa mieszkańcowi Mazowsza, którego Ród pochodzi z południowej Polski:

20170702_140802 (1)

Przekazaliśmy Księdzu Piusowi …”Wspólnego Działania”.. – Ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej wraz z liturgiczną chustą od Przyjaciela Naszego ze wschodu Polski.. – prosząc naszą Królową, by chroniła Księdza Piusa przed zakusami zdrady Pana Jezusa i Jego Kościoła oraz by całe życie nowowyświeconego Ksiedza  nieustająco wspomagała w posłudze kapłańskiej:

 

 

***

20170629_0921281

Pomoc w Święceniach Kapłańskich to wielki zaszczyt, a każdy Sakrament Kapłaństwa w Polsce udzielony przy pomocy Ruchu Wspólnego Działania jest ukoronowaniem naszych wysiłków Dobrej Walki.

-Dziękujemy Panu Bogu za  tę Łaskę .

W tym też roku za naszym Wspólnym Działaniem prócz kolejnej Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej do Ikonostasu Ikon dołączyła Ikona Matki Boskiej Włodzimierskiej. Rozpoczęła Ona swoje życie wspomagając Ruch Oporu:

20170705_101819

Dokonaliśmy również wspólnym wysiłkiem produkcji 100 Srebrnych Świętych Różańców „Biskupa Williamsona”, gdyż Ekscelencja będąc promotorem tej modlitwy zachęca do posiadania różańców w kształcie obrączki, tak by mieścił się w ręku na tyle, by móc odmawiać modlitwy nie zwracając na siebie uwagę w miejscach publicznych. Różaniec na modernistyczne, niebezpieczne czasy:

https://wspolnedzialanie.wordpress.com/2017/12/25/srebrne-rozance-biskupa-williamsona-wspolnym-dzialaniem/

Część uzbieranych środków przekazaliśmy Biskupowi Ryszardowi w darze, modląc się o siłę Ruchu Oporu na wszystkich kontynentach, który za Łaską Bożą i pracą wiernych powiększa się sukcesywnie z miesiąca na miesiąc:

http://sodalitium-pianum.com/resistance-growing-everywhere/

Wspólnych wysiłkiem dokonujemy budowy pierwszej Kaplicy Ruchu Oporu w Polsce:

https://zascianekporusza.wordpress.com/2017/09/22/co-stracilismy-o-co-walczymy-pierwsza-kaplica-ruchu-oporu-twierdza-swietej-ofiary/

https://zascianekporusza.wordpress.com/2017/10/10/twirdza-rosnie/

Z radością widzimy, że ogniska Ruchu Oporu w innych krajach mają własne Wspólne Działanie i jego dobre Owoce:

http://tradcatresist.blogspot.co.uk/

http://sodalitium-pianum.com/

To zachęca nas i dopinguje do sięgania po nowe wyzwania ku chwałe Pana Boga – Prawdy, Drogi Jedynej, Życia oraz ku naszemu pożytkowi.

Dziękuję wszystkim czynnie zaangażowanym w Ruch Wspólnego Działania na rzecz Ruchu Oporu. Niech Pan Bóg Państwu szczodrze stokrotnie za to wynagrodzi w kolejnym 2018 Roku Pańskim.

Jan Porusza

FSSPXR  – K o n f r a t e r i a  Św. Piusa X – Ruch Oporu – w Polsce .

FSSPXR  – K o n f r a t e r i a  Św. Piusa X – Ruch Oporu – w Polsce .

 

Jesteśmy luźno powiązanymi grupami-lokalnymi kościołami w Polsce i poza Polska, społeczeństwem polskich katolików tradycjonalistów, osób świeckich oraz duchownych, którzy pragną praktykować wiarę Rzymsko-Katolicką bez kompromisu, bez ugody z liberalizmem czy modernizmem – w duchu Arcybiskupa Lefebvre. W pełni popieramy i utożsamiamy się z deklaracją Ekscelencji z roku 1974.

Rozpoznajemy Biskupa Ryszarda Willaimsona oraz współpracowników Ekscelencji – wyświęconych Biskupów, jako kontynuatorów postawy Biskupa Lefebvre, których obieramy naszymi Ojcami Duchownymi.

Jesteśmy społeczeństwem polskim tradycyjnie katolickim, którego celem jest uświęcenie dusz zachowując Wiarę Ojców Naszych przedsoborowych.

Za przykładem Świętej Anny i Świętego Joachima, zadaniem rownież naszym jest utrzymanie oraz formowanie Tardycyjnie Rzymsko-Katolickiego Kapłaństwa w Polsce. To dlatego, wpływając na otaczające nas środowiska, ze szczególną troską i uwagą w teraźniejszych czasach otaczamy opieką nasze rodziny, dzieci,  dbajac by żyly  w cnocie czystości i posłuszeństwie. Z grup tych, za Łaska Boża formujemy Osoby Duchowne: księży, osoby zakonne.

Osiąganie wyznaczonych celów dokonujemy poprzez uświęcanie się we Wspólnym Działaniu dla Bożej Chwały i Naszego Pożytku.

Każdy Polak żyjący w Łasce Uświęcającej przywoływany jest do przystąpienia do Wspólnego Działania w strukturach organizacyjnych  naszych konfraterii:

wierny, rodzinaród, rody – Polak-Ortodoks Konfraterie Różańca Świętego – Konfraterie Ministrantów – Księża – Biskupi – Biskup Ryszard Williamson.

***

Deklaracja Abpa. Marcelego Lefebvre’a z 21 listopada 1974 r.

„Całym sercem i całą duszą należymy do Rzymu katolickiego, stróża wiary katolickiej oraz tradycji niezbędnych do jej zachowania, do wiecznego Rzymu – nauczyciela mądrości i prawdy.Natomiast odrzucamy i zawsze odrzucaliśmy przynależność do Rzymu o tendencji neo-modernistycznej i neo-protestanckiej, która wyraźnie zarysowała się podczas Soboru Watykańskiego II, a następnie we wszystkich reformach z niego wynikających.

Wszystkie te reformy przyczyniły się i wciąż mają bezpośredni wpływ na destrukcję Kościoła: niszczenie kapłaństwa, unicestwienie Najświętszej Ofiary i Sakramentów, na zanik życia zakonnego, na nauczanie naturalizmu i teilhardyzmu na uniwersytetach, seminariach, w katechizmach – nauczanie wywodzące się z liberalizmu i protestantyzmu wielokrotnie potępiane przez uroczyste magisterium Kościoła.

Żadna władza, nawet najwyższa w hierarchii, nie może zmusić nas do porzucenia lub umniejszenia wiary katolickiej, jasno wyrażonej i głoszonej przez magisterium Kościoła od ponad dziewiętnastu stuleci. „Ale gdybyśmy my lub Anioł z Nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty” (Gal.1,osiem). Czyż nie to powtarza nam dzisiaj Ojciec Święty? A jeżeli w słowach lub czynach, albo też w aktach dykasteriów dałoby się dostrzec jakieś sprzeczności, to wybieramy wówczas to, czego zawsze nauczano i zamykamy uszy na niszczące Kościół nowinki.

Nie można zmieniać lex orandi nie zmieniając jednocześnie lex credenti. Nowej Mszy odpowiada nowy katechizm, nowe kapłaństwo, nowe seminaria i uniwersytety, charyzmatyczny kościół zielonoświątkowy, wszystko to, co jest sprzeczne z katolicką prawowiernością i odwiecznym magisterium.

Reforma ta, tkwiąca korzeniami w liberalizmie i protestantyzmie, jest całkowicie zatruta – z herezji się wywodzi i do herezji prowadzi, nawet jeżeli nie wszystkie jej czyny są formalnie heretyckie. Zatem dla świadomego i wiernego katolika nie jest możliwe aby tę reformę miał przyjąć lub podporządkować się jej w jakikolwiek sposób. Jedyną drogą wierności Kościołowi i doktrynie katolickiej, dla dobra naszych dusz, to kategoryczne jej odrzucenie.Dlatego też bez buntu, goryczy ni urazy kontynuujemy nasze dzieło formacji kapłańskiej w świetle odwiecznego magisterium w przekonaniu , że jest to największa przysługa jaką możemy oddać Kościołowi, Papieżowi i przyszłym pokoleniom.

Z tej też przyczyny trzymamy się mocno tego, w co zawsze wierzono i praktykowano w Kościele w zakresie wiary, moralności, liturgii, katechizmu., formacji kapłanów, struktury Kościoła, a co zostało skodyfikowane w księgach sprzed okresu modernistycznych wpływów Soboru, mając nadzieję, że prawdziwe światło światło Tradycji rozproszy ciemności pokrywające niebo nad wiecznym Rzymem,Postępując w ten sposób, z pomocą łaski Bożej, wsparciem Najświętszej Maryi Panny, św. Józefa i św. Piusa X , jesteśmy przekonani, że zachowujemy wierność Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu, wszystkim następcom św. Piotra i pozostajemy fideles dispensatores mysteriorum Domini Nostri Jesu Christi In Spiritu Santo. Amen.

W święto Ofiarowania NMP
Rzym, 21 listopada 1974
+ Marcel Lefebvre”

*******

Ministrant,

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander